Fiscales Laskenta

Fiscales Laskenta
Tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut

KHT Erja Valtare
HT Kirsi Patrikainen
Nexia Oy, Tilintarkastusyhteisö (ww.nexia.fi)

Lakisääteiset tilintarkastukset
Erityistilintarkastukset
Asiantuntijalausunnot

Tilintarkastuksen keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että tilinpäätös ja muu taloudellinen informaatio antaa oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnasta. Tilintarkastuksessa tarkastamme yhteisön hallintoa, arvioimme toimintaan liittyviä riskejä sekä yhteisön sisäistä valvontaa, sisäisen tarkkailujärjestelmän toimivuutta.

Nexian vahvuutena on auktorisoitujen tilintarkastajien todellinen osallistuminen varsinaiseen tilintarkastustyöhön. Tutustumme asiakkaan liiketoimintaan tapauskohtaisesti ja pyrimme tuntemaan asiakkaan toiminnan aidosti.  Tuomme lisäarvoa asiakkaalle.

Kuulumme kansainväliseen Nexia International -ketjuun, jonka sisäisen laadunvalvonnan avulla varmistumme jatkuvasti tilintarkastustoimenpiteiden hyvästä laadusta (www.nexia.com).

Palvelemme mielellämme kaikkia yhteisöjä ja otamme tällä hetkellä vastaan uusia asiakkaita. Asiakkainamme on yrityksiä pienistä suuriin.  Asiakkainamme meillä on myös yleisen edun kannalta merkittäviä yhtiöitä sekä yhdistyksiä, säätiöitä ja asunto-osakeyhtiöitä.