Fiscales Laskenta

Fiscales Laskenta
Kirjanpito, talous ja hallinto

Hoidamme yrityksenne taloushallintoon liittyvät tehtävät ajallaan, asianmukaisesti ja tehokkaasti. Olennaisen, luotettavan ja oikea-aikaisen tiedon tuottaminen on neuvontamme ja raportointimme keskeinen tavoite.

Lakisääteinen kirjanpito, tilinpäätökset

Tehokas raportointi

  • Miten tulkitsen tuloslaskelmaa ja tasetta?
  • Kassavirrat
  • Kustannuslaskenta
  • Investoinnit
  • Budjetointi

Taloudellinen neuvonta

Hyvä hallintotapa

Riskit ja mahdollisuudet

Palkanlaskentapalvelut

Talouspäällikköpalvelut