Fiscales Laskenta

Fiscales Laskenta
Blogi

Mikä on yrityksemme arvo - Paljonko yrityksestämme saisi rahaa, jos sen nyt myisi?

Kirjoitettu 25.04.2016
Valtare Erja

Tämän kysymyksen kuulen asiakkailtamme usein. On luonnollista, itse asiassa jopa ehdottoman tarpeellistakin miettiä yrityksen arvoa. Yrityksen johdon tehtävänähän on voiton tavoittelu ja näin ollen yrityksen arvon kehittymisen edistäminen.

Yrityksen arvoa on aiheellista miettiä kokonaisvaltaisesti, arvioida yrityksen myyntihintaa ja pohtia miten arvoon voidaan suotuisasti vaikuttaa.

Mikä on arvo, mistä yrityksen arvo sitten koostuu, miten se lasketaan? Aloitan yleensä kertomalla asiakkaalle, että yksiselitteistä, täysin objektiivista yrityksen arvoa ei ole olemassakaan.  Parhaimmillaan arvo muodostuu markkinoilla, kysynnän ja tarjonnan kohdatessa. On joku taho joka ostaa ja joku toinen taho joka myy. Sovittuun hintaan.

IVS 2013 viitekehyksen mukaan arvo ei ole tosiasia, vaan mielipide joko a) todennäköisimmästä hinnasta, joka maksettaisiin varallisuuserästä vaihdossa tai b) varallisuuserän omistamisesta saatavasta taloudellisesta hyödystä. Hinta on määrä joka on pyydetty, tarjottu tai maksettu varallisuuserästä, kustannus on varallisuuserän hankinta- tai sen luomisen vaatima meno ja arvonmääritys on loppupäätelmä arvosta.

Asiakkaat harvoin syvällisesti kiinnostuvat laskelmistani koskien EV:tä, DCF:ä, Waccia, Ebitdaa, Ebitaa, Betaa tai mitään muutakaan kirjainyhdistelmää. Laskelmat ovat kuitenkin faktaa, pohja ja perustelu yrityksestä pyydetylle hinnalle.  Selostan asiakkaille erityisesti yrityksen kannattavuutta ja oman pääoman kehittymistä, perusjuttuja yrityksen arvon määrityksessä.

Yrityksen arvo ja sen muodostuminen ihan teoreettisestikin ovat tärkeitä seikkoja ymmärtää yrityksen strategisen suorituskyvyn kehittämisessä ja arvioinnissa, yrityksen rahoituksen suunnittelussa, yrityskauppojen ja erilaisten yritysjärjestelyjen yhteydessä, taloudellisessa raportoinnissa ja verosuunnittelussa.   

Arvonmäärityskysymys kiinnostaa myös sukupolvenvaihdosta suunnittelevia yrittäjiä ja perheitä. Sukupolvenvaihdosta tehtäessä yritys luovutetaan jatkajalle usein alle sen käyvästä arvosta. Verohallinto onkin antanut sukupolvenvaihdosta verotusta koskevissa ohjeissaan säännöt lahjan arvon laskemiseksi tilanteissa, joissa yrityksen omistus siirretään jatkajalle alihintaan tai täysin lahjana. Käytännössä tämä  lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että verohallinto laskee ensin yrityksen substanssiarvon (varat käyvin arvoin - velat), tämän jälkeen tuottoarvon (kolmen edellisen toimintavuoden oikaistun tuloksen keskiarvon jaettuna 15 prosentin tuottovaatimuksella) ja laskee näistä kahdesta keskiarvon. Sukupolvenvaihdostilanteisiin sisältyy Suomen lainsäädäntöön erityishuojennuksia, joiden sisältö on hyvä tuntea ennen kuin järjestelyihin ryhdytään. 

Erja Valtare

Palaa blogin etusivulle

Olet täällä: Etusivu / Blogi