Fiscales Laskenta

Fiscales Laskenta
Ajankohtaista

Verohallinto toimi lainvastaisesti

Julkaistu 12.05.2016

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia tiedottaa, että apulaisoikeusasiamies Sakslin moitti Verohallintoa siitä, että se jätti tekemänsä virheen korjaamisen asiakkaiden aktiivisuuden varaan (10.5.2016, Dnro 2826/2013).

Vuoden 2012 ennakkopidätysprosentin laskennassa ilmeni ohjelmointivirhe, minkä seurauksena noin 3 600 verovelvollisen ulkomailta saama eläketulo kirjautui ennakonpidätysprosentin laskentaan kahteen kertaan. Ohjelmointivirhe tuli ilmi vuoden 2011 joulukuussa, kun Verohallinnon asiakas oli ottanut yhteyttä verotoimistoon, josta puolestaan otettiin yhteyttä Henkilöverotusyksikköön. Verohallinnossa pidettiin todennäköisenä, että asiakkaat huomaavat kysymyksessä olleen virheen helposti, koska virheen vuoksi ennakonpidätysprosentti oli muuttunut huomattavasti. Vain noin puolet 3 600 eläkkeensaajasta haki muutosta ennakonpidätykseen. Siten noin 1 800 eläkkeensaajan ennakonpidätys toimitettiin liian suurena verovuoden 2012 aikana. He saivat liikaa perityn veron takaisin ennakonpalautuksena vuoden 2013 joulukuussa.

Hyvä hallinnon palveluperiaate ja viranomaisen neuvontavelvollisuus olisivat edellyttäneet, että Verohallinto olisi itse pyrkinyt jollakin keinolla korjaamaan virheensä. Viranomaisen tiedottamisvelvollisuus edellyttää, että viranomainen tiedottaa yksilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista toimialallaan.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin katsoi ratkaisussaan, että Verohallinnon menettely ennakkoperinnässä tapahtuneen ohjelmointivirheen korjaamisessa ei täyttänyt hyvän hallinnon palveluperiaatteen eikä neuvontavelvollisuuden vaatimuksia. Apulaisoikeusasiamiehen käsityksen mukaan menettely, jossa Verohallinto jätti tekemänsä virheen havaitsemisen täysin asiakkaiden oman aktiivisuuden varaan, oli lainvastainen.

(TaxFax 21/11.5.2016)


Olet täällä: Etusivu / Ajankohtaista