Fiscales Laskenta

Fiscales Laskenta
Ajankohtaista

Sijoitusrahastot arvonlisäverotuksessa

Julkaistu 22.06.2016

Verohallinto on julkaissut 20.6.2016 päivätyn ohjeen Sijoitusrahastot arvonlisäverotuksessa (dnro:A109/200/2015). Arvonlisäverolain mukaan sijoitusrahastotoiminta on arvonlisäverotonta toimintaa. Arvonlisäverodirektiivin mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava arvonlisäverosta erityisten sijoitusrahastojen hallinta.

Erityisen sijoitusrahaston käsitettä ei ole kuitenkaan määritelty arvonlisäverolaissa eikä arvonlisäverodirektiivissä. Unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytännössä ja kotimaisessa oikeuskäytännössä on otettu kantaa siihen, millä edellytyksillä sijoitusrahastoa voidaan pitää arvonlisäverodirektiivissä tarkoitettuna erityisenä sijoitusrahastona.

Erityisen sijoitusrahaston hallinnoija ei suorita arvonlisäveroa sijoitusrahaston hallinnointipalveluista. Erityisen sijoitusrahaston hallinnoija voi tuottaa nämä palvelut itse tai sijoitusrahaston hallinnoija voi ostaa palvelut joltakin kolmannelta. Myös kiinteistösijoitusrahaston hallinnointipalvelut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäveroa ei suoriteta kiinteistösijoitusrahaston salkunhoitoon kuuluvien palvelujen myynnistä. Kiinteistösijoitusrahaston sijoituskohteina olevien kiinteistöjen ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallinnointiin ja vuokraustoimintaan liittyvät palvelut eivät ole salkunhoitoon liittyviä palveluja. Tällaisten palvelujen myynnistä suoritetaan arvonlisävero.

(TaxFax nro 27/21.6.2016)


Olet täällä: Etusivu / Ajankohtaista