Fiscales Laskenta

Fiscales Laskenta
Ajankohtaista

Muutokset verotukseen vuodelle 2016

Julkaistu 28.12.2015

Eduskunta vahvisti vuoden 2016 verotusta koskevat muutokset hallituksen esityksen mukaisina joulukuun alussa. Muutosten pääpaino on pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa esitettyjen veropolitiikkaa koskevien tavoitteiden mukaisesti kasvun, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamisessa. Tavoitteisiin pyritään mm. erityisesti pieni- ja keskituloisille kohdistetuin työn verotuksen kevennyksin.

Ansiotulojen verotukseen tehdään ansiotason nousua ja inflaatiota vastaavat tarkistukset korottamalla valtion tuloveroasteikon tulorajoja 1,2 prosentilla. Huolimatta hallitusohjelmassa mainitusta tavoitteesta olla kiristämättä palkkatulojen verotusta millään tulotasolla, ns. solidaarisuusveron alarajaa alennetaan 90.000 eurosta 72.300 euroon, ts. asteikon kaksi ylintä luokkaa yhdistetään. Yhdistämisen on kuitenkin tarkoitus olla määräaikainen toimi ja koskea vain vuosia 2016 sekä 2017.


Olet täällä: Etusivu / Ajankohtaista