Fiscales Laskenta

Fiscales Laskenta
Ajankohtaista

Ajankohtaista vuodelle 2017

Julkaistu 02.01.2017

Verohallinnon päätöksen (30.11.2016,A177/200/2016) mukaiset verovapaat matkakustannusten korvaukset ovat vuonna 2017 seuraavat:

Kilometrikorvaus:

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan autolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

41 senttiä kilometriltä, jota korotetaan:

  • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
  • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
  • 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
  • 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja on työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
  • 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta

Muiden kulkuneuvojen osalta verovapaan korvauksen määrän voi tarkistaa verohallinnon ohjeistuksesta: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Verohallinnon_paatos_verovapaista_matkak(41498)

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan korvausten enimmäismääriä 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallinnon luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 10 senttiä kilometriltä.

Kotimaan päiväraha:

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika
Päivärahan enimmäismäärä €
yli 6 tuntia
(osapäiväraha)
19
yli 10 tuntia
(kokopäiväraha)
41

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden


- vähintään 2 tunnilla
19
- yli 6 tunnilla
41

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet edellä olevien mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ulkomaan päivärahan maakohtaisen suuruuden voi tarkistaa verohallinnon päätöksestä: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Ennakkoperinta/Verohallinnon_paatos_verovapaista_matkak(41498)

Ateriakorvaus:

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajala ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10,25 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 20,50 euroa.

Majoittumiskorvaus:

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

Yömatkaraha:

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00-07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majotusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 12 euroa.

SOSIAALIVAKUUTUSMAKSUT

 Työnantajan  sairausvakuutusmaksu  (aikaisemmin sotumaksu 16-  67v.) 1,08% 
Työttömyysvakuutusmaksu 
Työnantaja:  
 -palkat 2 059 500 asti 0,80%
 - 2 059 500 ylittävästä 3,30%
 - osaomistajasta 0,80%
Työntekijä: 1,60%
Osaomistaja:  0,70%
TyEL  
 yhteensä, keskimäärin 24,40%
 työnantajan osuus,  keskimäärin 17,95%
 työntekijä, 17-52v ja yli 62v  6,15%
 työntekijä 53-62v 7,65%
 YEL 
 18-52v ja yli 62v 24,10%
 53-62v 25,60%
 YEL-vakuuttamisen alaraja 7645,25€/v
 YEL-vakuuttamisen yläraja 173625€/v
 Tapaturmavakuutus  keskimäärin 0,80%
 Ryhmähenkivakuutus 0,07%

LUONTOISEDUT

Asuntoetu:

 Alue Edun arvo €/kk
 Helsinki 1 277€ + 12,20€ neliömetriltä
 Helsinki 2 272€ + 11,10€ neliömetriltä
 Helsinki 3, Espoo, Kauniainen 240€ + 10,10€ neliömetriltä
 Helsinki 4, Vantaa 193€ + 10,10€ neliömetriltä
 Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere, Turku,  Kehyskunnat, muu Helsinki181€ + 8,40€ neliömetriltä 
 Muu Suomi 156€ + 7,50€ neliömetriltä


Ravintoetu:

Ravintoedun arvo on 6,40€ ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 6,40€ ja enintään 10,30€. Jos tämä määrä alittaa 6,40€ tai ylittää 10,30€, edun arvona pidetään välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrää.

Autoetu:

Jos palkansaaja tai hänen perheensä käyttää yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, verovelvollisen saama etu katsotaan autoeduksi. Autoedun arvo vahvistetaan auton rekisteriotteeseen merkityn käyttöönottovuoden perusteella eri ikäryhmissä seuraavasti:

a) Ikäryhmä A (vuosinaa 2015-2017 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,4% auton uushankintahinnasta lisättynä 255 eurolla tai 17 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,4% auton uushankintahinnasta lisättynä 105 eurolla tai 7 sentillä kilometriltä.

b) Ikäryhmä B (vuosina 2012-2014 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,2% auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 18 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 1,2% auton uushankintahinnasta lisättynä 120 eurolla tai 8 sentillä kilometriltä.

c) Ikäryhmä C (ennen vuotta 2012 käyttöönotetut autot)

Vapaa autoetu:

Edun arvo kuukaudessa on 0,9% auton uushankintahinnasta lisättynä 285 eurolla tai 19 sentillä kilometriltä.

Auton käyttöetu:

Edun arvo kuukaudessa on 0,9% auton uushankintahinnasta lisättynä 135 eurolla tai 9 sentillä kilometriltä.

Puhelinetu:

Työnantajan palkansaajan kotiin kustantamasta puhelimesta muodostuvan puhelinedun raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista aiheutuneet kustannukset.

Työnantajan palkansaajalle kustantaman matkapuhelimen luontoisetuarvo on 20 euroa kuukaudessa. Edun arvo kattaa puheluista, tekstiviesteistä ja multimediaviesteistä aiheutuneet kustannukset.Olet täällä: Etusivu / Ajankohtaista